CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
– Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án được giao.
– Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý, trình nộp và theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ thuộc Sở ban ngành xem xét, giải quyết hồ sơ Công ty kịp thời.
– Tham mưu cho Lãnh đạo phòng các vấn đề về pháp lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
– Phối hợp cùng với các bộ phận có liên quan đến dự án để theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện công tác pháp lý cho từng dự án.
– Thực hiện các công việc liên quan:
– Thu thập, tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thông tin dự án từ các nguồn (Sở ban ngành, đối tác, …)
– Tổng hợp báo cáo công việc của Phòng;
– Hỗ trợ theo dõi trình ký và thực hiện các công tác nội bộ của Công ty;
– Lưu trữ hồ sơ pháp lý các dự án.
– Các công tác khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.

QUYỀN HẠN:
– Liên hệ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức bên ngoài để giải quyết công việc được phân công
– Được quyền quyết định trong việc: sắp xếp thời gian, tổ chức và quản lý tiến trình để hoàn thành công việc
– Yêu cầu hỗ trợ về công việc và kinh phí lên Trưởng/phó phòng
– Đề xuất kế hoạch triển khai pháp lý từng dự án
– Thu thập thông tin, tổng hợp hồ sơ pháp lý … từ các phòng ban liên quan để theo dõi tình hình thực hiện dự án
– Đề xuất các phương pháp cải tiến, phối hợp làm việc nâng cao hiệu quả trong công việc
– Quyền chủ động triển khai công việc

QUAN HỆ CÔNG TÁC:
1. Phối hợp tác nghiệp nội bộ:
2. Phối hợp tác nghiệp bên ngoài:
• Yêu cầu hỗ trợ từ cấp trên cho các công việc vướng mắc, khó khăn có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc
• Phối hợp, trao đổi thực hiện công tác chuyên môn
• Nắm bắt các cơ chế chính sách mới và những thông tin pháp lý liên quan chuẩn bị ban hành, làm việc các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ dự án của Công ty
• Am hiểu mối quan hệ với các đối tác có liên quan để giải quyết các công việc theo yêu cầu…
3. Báo cáo cấp trên trực tiếp:
4. Quản lý cấp dưới trực tiếp:
• Trưởng/Phó phòng
• (không có)
Nội dung
Tiêu chuẩn

1. TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:
– Cử nhân chuyên ngành luật, hoặc chuyên ngành liên quan
– Kiến thức pháp luật
– Kiến thức pháp luật bất động sản, luật doanh nghiệp

2. KỸ NĂNG:
– Ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản
– Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
– Kỹ năng mềm
Mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành
Nhanh nhạy, chủ động trong giải quyết hồ sơ
Kỹ năng giải quyết tình huống

3. NĂNG LỰC:
– Kinh nghiệm công tác
Ít nhất 2 năm kinh nghiệp trong pháp lý dự án
– Năng lực chuyên môn
Am hiểu về lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản/quy hoạch/kiến trúc và các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, đầu tư bất động sản
– Năng lực chung
Khả năng thực hiện các hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản

4. YÊU CẦU CHUNG:
– Độ tuổi: 24 – 40 tuổi
– Giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt
– Ưa nhìn, phong cách chững chạc
– Điềm tĩnh, tự tin, trung thực

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Số diện thoại: 028. 39116. 333

Email: tuyendung@dhacorp.vn