• 30

  Kinh nghiệm quản trị và điều hành

 • 20

  Am hiểu thị trường đầu tư

 • 15

  Phát triển Bất động sản

 • 10

  Trở thành công ty đầu tư hàng đầu Việt Nam