Mr. VU DAI HAI

TIỂU SỬ

Ông Vũ Đại Hải là Giảng viên của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Chủ nhiệm khoa Kiến trúc – trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, với trên 40 năm kinh nghiệm chủ trì trực tiếp thiết kế kỹ thuật cho nhiều dự án lớn trên cả nước.

Sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn của Ông giúp các dự án của DHA Corporation đảm bảo về chất lượng và đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.


KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ

■ 2011
Giám đốc Kỹ thuật

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2015
Cố vấn HĐQT
Ủy ban Bất động sản Tập đoàn TTC

■ 2016
Cố vấn HĐQT
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2019
Cố vấn Ban Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

“DHA Corporation is a pioneer in investing in the core areas of Health – Sports & Real Estate, contributing many practical values to the community.”


Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS

Please leave your email address, we will contact you as soon as possible

Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.