Mr. VU QUOC THAI

TIỂU SỬ

Ông Vũ Quốc Thái là chuyên gia phân tích – định hướng thị trường và hoạch định chiến lược kinh doanh với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản và Tài chính.

Đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc DHA Corporation, bằng tư duy nhạy bén của nhà quản trị, sự linh hoạt cùng tầm nhìn của chuyên gia chiến lược kinh doanh, ông Thái sẽ dẫn dắt đội ngũ nhân viên ngày càng phát triển, góp phần nâng giá trị thành công của DHA Corporation lên những tầm cao mới cũng như đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.


KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ

■ 2012
Trưởng phòng Chiến lược Kinh doanh
Công ty TNHH MTV KD-DV Địa ốcSài Gòn Thương Tín

■ 2016
Trợ Lý Chủ Tịch Sáng Lập
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2017
Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

■ 2019
Tổng Giám Đốc
Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

“DHA Corporation is a pioneer in investing in the core areas of Health – Sports & Real Estate, contributing many practical values to the community.”


Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS

Please leave your email address, we will contact you as soon as possible

Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.