Ms. NGUYEN THI HONG THUY

TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh – Tiếp thị cho nhiều chủ đầu tư Bất động sản lớn. Bà đã xây dựng và triển khai thành công nhiều chiến lược Kinh doanh – Tiếp thị cho nhiều dự án quy mô trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy đã và đang triển khai thành công nhiều dự án của DHA Corporation, tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản.


KINH NGHIỆM TRUYỆN TRỊ

■ 2014
Phó Phòng Maketing và Chiến lược kinh doanh

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2016
Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị
Công ty Empire Property Cổ phần

■ 2018
Giám đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị
Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

■ 2020
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

“DHA Corporation is a pioneer in investing in the core areas of Health – Sports & Real Estate, contributing many practical values to the community.”


Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS

Please leave your email address, we will contact you as soon as possible

Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.